En del till dig och en del till oss: När du använder en rabattkod på ditt köp kan det ge provision till oss.

Villkor

Innehållsförteckning

28.10.2021

Allmänna användningsvillkor

För besök på webbplatsen www.rabattkalas.se (nedan: webbsidor) tillhörande Webgears GmbH Am Garnmarkt 4 6840 Götzis, Austria (nedan: Rabattkalas) gäller dessa allmänna användningsvillkor. Genom att besöka webbsidorna och/eller ta övriga tjänster från Rabattkalas i anspråk intygar du som besökare (nedan: kund) att du godkänner dessa allmänna användningsvillkor fullt ut. Är detta inte faller får kunden ej använda webbsidorna och dess tjänster. De användningsvillkor som kan läsas online på webbsidorna vid tidpunkten för det konkreta besöket är de villkor som gäller.

Användningen av webbsidorna samt dessa användningsvillkor omfattas av Förbundsrepubliken Tysklands lagar med undantag för internationell privaträtt samt internationella köplagen (CISG).

Är kunden en näringsidkare, en juridisk person eller ett offentligrättsligt organ är exklusiv laga domstol samt eventuell uppfyllelseort Berlin, stadsdelen Mitte.

Rabattkuponger

På sina webbsidor publicerar Rabattkalas erbjudanden från leverantörer av tjänster och varor på internet (nedan: E-handelsleverantörer) för slutkunder. Genom att utnyttja publicerade rabattkuponger, specialerbjudanden och rabatter (nedan: erbjudanden) får kunderna förmåner hos e-handelsleverantörerna.

Rabattkalas övertar inget ansvar för att den publicerade informationen är korrekt, i synnerhet inte för erbjudandenas aktuella giltighet. Rabattkalas tar inget ansvar för kundernas ekonomiska vinning, i synnerhet inte för besparingar vid sökning efter erbjudanden på internet samt vid tecknande av avtal med tredje part.

Avtalsförhållanden

Inga köp- eller tjänsteleveransavtal eller andra avtal ingås rörande de erbjudanden/tjänster som visas på e-handelsleverantörens webbsidor. Eventuella avtal ingås uteslutande mellan besökarna och e-handelsleverantörerna.

Rabattkalas och e-handelsleverantören bedriver sina respektive webbsidor helt oberoende av varandra och har ingen kontroll över innehållet på eller åtkomsten till motpartens webbsidor. Rabattkalas övertar inget ansvar för åtkomst till, funktionssätt för eller grafisk, innehållsmässig eller teknisk utformning av länkade webbsidor tillhörande tredje part, i synnerhet e-handelsleverantören, och produkter, tjänster, information och övrig service som erbjuds eller inte erbjuds på dessa.

Rabattkalas kan utifrån eget gottfinnande och utan motivering ändra, begränsa eller upphöra att driva webbsidorna och de tjänster som är kopplade till dessa, i synnerhet publicering av rabattkuponger och "Rabattkalas Add-On".

Ansvar

Rabattkalas ansvarar endast för uppsåt och grov vårdslöshet, förutom vid fall av brott mot väsentliga avtalsskyldigheter, vid skada på liv, lem eller hälsa samt vid skadeståndsanspråk enligt produktansvarslagen. Väsentliga avtalsskyldigheter är sådana som måste uppfyllas för att avtalets syfte ska kunna fullgöras.

I de fall Rabattkalas ansvarar begränsas skadeståndsanspråket till den förutsebara skadan. Såvida Rabattkalas ansvar är uteslutet gäller detta även för företagets medarbetares, representanters och agenters personliga ansvar.

Rabattkalas strävar efter att erbjuda och tillhandahålla besökarna felfria webbsidor och tjänster, men kan med hänsyn till informationens omfattning dock inte garantera att allt innehåll på webbsidorna är fullständigt korrekt.

Upphovsrätt

Uppgifter, sökresultat, texter, bilder, programvaror och all annan information på dessa webbsidor är internationellt upphovsrättsskyddade. Reproduktion, mångfaldigande, ändring eller visning i ramar (frames) är helt eller delvis tillåtet för Rabattkalas endast efter skriftligt medgivande. I synnerhet automatisk insamling av information på webbsidor är förbjuden.

Företagsnamn, logotyper och/eller produktbeteckningar som nämns på webbsidorna omfattas av skyddsrättigheter för tredje part.

Dataskyddsbestämmelser

Sekretesspolicy Rabattkalas

Vi är mycket nöjda med ditt intresse för Rabattkalas. För att kunna erbjuda Rabattkalas behöver vi naturligtvis också vissa uppgifter om dig. Vi tar skyddet av personuppgifter på största allvar och hantera dessa fall i enlighet med tillämpliga regler om dataskydd, särskilt förordning EU: s dataskydds. Med denna integritetspolicy vill vi fullständigt informera dig om arten, omfattningen och syftet med de personuppgifter som behandlas av oss och dina rättigheter som registrerade.

1. Ansvarig och allmän information

Dina uppgifter kommer att tillhandahållas av representerad av koncernchefen 

Webgears GmbH
Am Garnmarkt 4
6840 Götzis, Austria

E-post: privacy@sparheld.de

Bearbetas (tjänsteleverantörer i den mening som avses Telelagen (TMG) och ansvarig för tillämpningen av skyddsförordning Data (DSGVO). Detta är vad vi tänker när vi "vi" använda ord som "oss". Vi förstår "Rabattkalas" i detta dokument www.rabattkalas.se, vardera innefattande alla tillgängliga där webbplatser, innehåll och funktioner (t.ex.. som Internet-forum, tävlingar). Specifika delar av Rabattkalas inrymd nedan kallad "online-tjänster."

Våra onlinetjänster är avsedda för allmänheten, inte barn. Vi samlar inte medvetet personuppgifter från användare som anses vara barn enligt deras respektive nationella lagar.

2. Insamling och behandling av personuppgifter

Vanligtvis kan du använda onlinetjänster som kräver registrering utan att lämna personuppgifter. I vissa fall behandlar vi emellertid de personuppgifter som anges nedan. Detta kommer i princip endast att ske i den utsträckning som krävs för att tillhandahålla en fungerande onlinetjänst och vårt innehåll och tjänster. Vidare behandlar vi personuppgifter i samband med användningen av Rabattkalas, om du anger dessa själv, t.ex. Som en del av en registrering, en tävling, en förfrågan till oss, en jobbansökan eller i slutförandet av ett abonnemang, eller för att det är en annan rättslig grund (se punkt 4). Tyvärr kan du inte fullt ut utnyttja våra tjänster om du inte önskar detta.

3. Kategorier av bearbetade uppgifter

Så fort du använder Rabattkalas samlar vårt system automatiskt information från datorsystemet på den uppringande datorn. Det kan du. a. Följande data samlas in: Följande data samlas här:

 • Information om webbläsartyp, språk och version som används
 • Användarens operativsystem
 • Användarens IP-adress
 • Datum och tid / tidszon för åtkomst
 • Tillgång Status / HTTP-statuskoden
 • Webbplatser från vilka användarens system når vår hemsida
 • Hemsidor och händelser som används av användarens system via vår hemsida (t.ex. vissa kuponger, leverantörer, regioner)
 • Sökfrågor av användaren och sökresultat
 • Platsområde för användaren (om den släpps)
 • Användarens inloggning (om den används)
 • Överförd mängd data
 • Webanalysdata och pseudonymiska användarprofiler (ID)
 • Tekniska fel, felmeddelanden

Dessutom behandlar vi följande personuppgifter om det finns ett avtalsförhållande mellan dig och oss, eller du har vidarebefordrat uppgifterna till oss annars, t.ex. T.ex. vid inloggning, nyhetsbrev eller kontaktformulär.

Data lagras också i loggfilerna i vårt system. Om ett fel uppstår vid ett gränssnitt fråga, vi loggar också ID (pseudonym identifiering), IP-adressen och den aktuella HTTP-begäran och, om den används, e-post som begär användaren att göra det möjligt för efterföljande felanalys och korrigering ,

AWS

Vi använder molnet från Amazon Web Services, Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle WA 98109, USA, beläget i Irland. Detta görs som en del av orderbehandlingen och på lämplig nivå av dataskydd (se ovan för EU-US Privacy Shield). Mer information finns på https://aws.amazon.com/en/data-protection/

4. Rättslig grund och syftet med behandlingen

Vi behandlar dina uppgifter uteslutande på grundval av en eller flera av de möjliga rättsliga grundarna.

Enligt DSGVO personuppgifter får behandlas i synnerhet på grund av ett avtal eller genomförande av pre-avtal åtgärder, om det finns en överenskommelse, på grund av ett legitimt intresse eller en lag, och för att skydda vitala eller allmänna intressen.

Användare kan registrera sig gratis med Rabattkalas, varigenom dina registreringsdata skickas till oss eller till de tjänsteleverantörer som anges nedan. Samlingen och bearbetningen av dessa data sker för att uppfylla användaravtalet mellan oss och användaren, artikel 6 para 1 lit. b DSGVO. Din samlas in under registrering eller under genomförandet av kontraktet e-postadressen används också allmänt meddela dig via e-post om sina egna liknande varor eller tjänster, samt befintliga abonnemang eller spara hjälte. Behandlingen av e-postadress i det här fallet är baserad på vår legitimt intresse i tillämpningen av våra varor och tjänster (art. 6 en punkt. Lit. f DSGVO). Dessutom använder vi din e-postadress för att skicka ditt nyhetsbrev om du har gett oss ditt tidigare uttryckliga samtycke till att få ett nyhetsbrev eller reklam. I det här fallet använder vi din e-postadress att skicka nyhetsbrevet som önskas (art. 6 mom. 1 lit. b DSGVO). Användningen av din e-postadress för sådana ändamål kan du när som helst skriftligt eller skriftligt till G. Uenig med kontaktuppgifter för framtiden utan att ådra sig annat än överföringskostnaderna enligt basräntorna. På Internet kräver varje enhet för sändning av data en unik adress, den så kallade IP-adressen.

Den åtminstone tillfälliga lagringen av IP-adressen är tekniskt nödvändig för att tillåta leverans av webbplatsen till användarens dator. Våra servrar lagrar sin IP-adress i upp till 8 veckor för egen säkerhet och fakturering innan pseudonymisering. Eftersom den upprepade automatiska avläsningen av webbsidorna (sk skräpet) hämmas genom att detekteras IP-adressen. Dessutom samlar vi (utan att gå vidare till våra annonsörer) om användarna upprepade gånger klickar på vissa annonser. Syftet med de tjänster vi tillhandahåller är att ge användarna regionalt relevant information. Denna så kallade geo-lokalisering, det vill säga tilldelning av en webbplats uppmaning att placera samtalet görs på grundval av anonyma IP-adress och inom det geografiska nivå regioner.

I förädlingsprocesser som inte omfattas av någon eller flera av de ovan nämnda rättsliga grunder, 6, är 1 § utförs behandlingen när det är nödvändigt för att skydda ett legitimt intresse, och bygger på en omfattande bedömning av intressen dina intressen, grundläggande fri- och rättigheter inte uppväger (Art .. Lit. f DSGVO). Ett legitimt intresse ska antas om den registrerade är kund hos Rabattkalas (användaravtal). Baserat på behandling av personuppgifter är vårt legitima intresse särskilt att bedriva vår verksamhet till gagn för alla våra anställda och aktieägare.

Vår legitimt intresse att kunna erbjuda skräddarsydda produkter för att informera dig om våra produkter, innovationer och kvalitetsegenskaper, och ständigt förbättra våra tjänster och produkter och därmed också öka våra intäkter, den rättsliga grunden för bearbetning för att stora data är direkt marknadsföring (eget Reklam och annonsering av tredje part), användarbaserad onlineannonsering, webb / appanalys och annonsering (kombinering av olika urvalskriterier för lämplig annonsering). Med hjälp av (även tekniskt inte nödvändiga) cookies lär vi oss hur webbplatsen används och så kan vi ständigt optimera vårt erbjudande. Vi känner igen vilka reklamåtgärder som ledde till besöket på våra webbplatser (sk konverteringsspårning). I förhållande till uppgifterna i reklamkampanjerna kan vi avgöra hur framgångsrika de enskilda annonseringsåtgärderna är.

Vi är intresserade av att visa dig annonser som är av intresse för dig, vilket gör vår hemsida mer intressant och lättare att använda och uppnå en rättvis beräkning av reklamkostnader. För reklam och analystjänster, se nedan.

Ett annat berättigat intresse är affärsprocessens funktionalitet, vilket medför att behandlingen blir int I händelse av att de data till en annan behandlas såsom specificeras i datainsamlingsändamål, 6 Abs utfördes i enlighet med Art .. 4 DSGVO en check kompatibilitet. Ytterligare bearbetning sedan tillåts endast om det ursprungliga syftet med den nya syftet är kompatibel eller tillåts på grund av en särskild rättslig grund. Erkända kompatibla ändamål är du. a. inrättande, göra gällande eller försvara civila påståenden om det inte finns ett överordnat intresse registrerades. I det här fallet kommer vi att informera dig om förändringen i syfte. Är den nya syftet är oförenligt med den angivna samlingen för ändamålet, är en ny undersökning på grund av en ny rättslig grund. Återigen informerar vi dig om ändringen av syftet.

5. Bearbetningsplats

Vi överför även dina personuppgifter till länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet utom i de fall där det är tillåtet enligt DSGVO. Vare sig tredje part som du har din egen avtalsförhållande (till exempel. I likhet med Facebook, om du har ett Facebook-konto), dataöverförings till länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, vår kunskap och vårt inflytande drar.

Vi bearbetar data i länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ( "EES"). För att säkerställa skyddet av personuppgifter i samband med dataöverföringar, använder vi i utformningen av avtalsförhållanden med mottagare i tredje land, standardklausuler för Europeiska kommissionen i enlighet med artikel. 46 mom. 2 lit. c DSGVO. Dessa är alltid tillgängliga på http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:039:0005:0018:DE:PDF alternativt kan du dessa dokument med USA under Be om kontaktalternativen nedan.

För USA har Europeiska kommissionen genom beslut av 2016/12/07 beslutet att i enlighet med bestämmelserna i EU-US. Privacy skyddar en adekvat skyddsnivå finns (besluts lämplighet, art. 45 DSGVO). Mer information - bland annat certifiering av tjänsteleverantörer som vi använder - besök https://www.privacyshield.gov.

6. Upplämning av dina uppgifter till tredje part

Vi sänder din personliga information till tredje part endast om överföringen är nödvändig för att uppfylla våra avtalsförpliktelser till dig och detta görs (t.ex.. Liksom i samarbeten) ses vid eller med en annan leverantör, vi överföra på något annat sätt har laglig rätt eller krävs, eller om du har gett oss ditt medgivande.

I vissa fall, även använder vi externa tjänsteleverantörer som är kontrakterade av oss data för oss till direktiv för att bearbeta. Sådana tjänsteleverantörer avtalsenligt av oss till de stränga specifikationerna för DSGVO som processorer och kan dina uppgifter för något annat ändamål använder.

Överföringen av data till processorer som gjorts på grundval av art. 28 punkt. 1 DSGVO alternativt på grundval av vår legitimt intresse i samband med användning av specialiserade processorer beställa ekonomiska och tekniska fördelar, Art. 6 mom. 1 lit. f DSGVO.

Om vi är skyldiga enligt lag eller är det dataskyddslagstiftningen tillåter, kommer vi att överföra personuppgifter till myndigheter, såsom polis eller åklagare (art. 6 en punkt. Lit. c DSGVO). Dela Informationen ovan är baserad på vår legitimt intresse av att bekämpa missbruk, lagföring av brott och säkerhet, påstående och indrivning av fordringar och att dina rättigheter och intressen i skyddet av dina personuppgifter inte dominerar, Art. 6 en punkt. Lit , f DSGVO.

7. Kakor och liknande teknik

Vi använder cookies. Cookies är små filer som din webbläsare placerar på din enhet i en utsetts katalog. Genom dem u. a. Bestäm om du har besökt en webbplats tidigare. Om du godkänner kan cookies också lagra inloggningsinformation för en onlinetjänst, så du behöver inte ange denna inloggningsinformation varje gång du besöker webbplatsen. Många cookies innehåller ett så kallat cookie-ID. Ett cookie-ID är en unik identifierare av cookien. Den består av en sträng genom vilken webbplatser och servrar kan tilldelas den specifika webbläsaren i vilken kakan lagrades. Detta gör att besökta webbplatser och servrar kan skilja personens webbläsare från andra webbläsare som innehåller andra cookies. En viss webbläsare kan identifieras och identifieras av det unika cookie-id. Vi använder två typer av cookies.

Å ena sidan är tekniskt nödvändiga cookies utan funktionaliteten hos vår webbplats skulle begränsas, och valfria cookies för att göra vår hemsida mer användarvänligt. Användningen av analyskakorna är för att förbättra kvaliteten på vår hemsida och dess innehåll. Genom analyskakorna lär vi oss hur webbplatsen används och så kan vi ständigt optimera vårt erbjudande. Ytterligare information om de enskilda analystjänsterna finns nedan.

Annonser tillhandahålls oftast av tredje part. De får använda information om dina besök, om de godkänns av dina enhetens inställningar, för att visa annonser om produkter och tjänster som kan intressera dig. Specifika kontaktuppgifter, till exempel ditt namn, adress eller telefonnummer, överförs inte om inte annat beskrivs i denna sekretesspolicy.

Du kan när som helst förhindra att cookies ställs in av oss genom en lämplig inställning av den webbläsare som används och därmed strider mot inställningen av cookies. Vidare kan redan inställda cookies raderas när som helst via en webbläsare eller andra program. Detta är möjligt i alla vanliga internetbläsare. Om du inaktiverar inställningen av cookies i den använda webbläsaren kan inte alla funktioner på vår webbplats vara fullt användbara.

Du kan inaktivera eller begränsa bearbetningen av cookies av de tjänsteleverantörer vi använder med hjälp av länkarna ovan.

Oppositionen är giltig så länge som den associerade opt-out-cookien inte raderas. Denna cookie är inställd för domänen, per webbläsare och användare av en dator. Därför, om du öppnar vår webbplats från flera enheter och webbläsare, måste du av och på välja bort någon av dessa enheter och webbläsare.

Cookies kan inte identifiera dig som person. I varje fall är användningen av cookies på grundval av vår legitimt intresse i en anpassad design och statistisk analys av Rabattkalas motiverat (art. 6 mom. 1 lit. f DSGVO).

8. Reklam- och analystjänster

För att förbättra vårt innehåll och ständigt anpassa sig till de intressen som våra användare, samt visa reklam användning baserade nätet använder vi vissa tjänster som samlar på vår hemsida eller i appen och analysera data för oss. Under förutsättning att dessa tjänster själva ansvarar inte för termer dataskydd, de behandlar den pseudonym användardata är alltid föremål för direktiv på grundval av kontraktsarbete avtal. Du kan deaktivera de enskilda analystjänsterna när som helst för framtiden. Nedan kan du hitta detaljer om de analystjänster vi använder:

Google Ads-omvandlingsspårning

Rabattkalas använder Google Ads konverteringsspårning som en Google Ads-annons. Google ställer in en cookie ("DoubleClick") så länge kunden når webbplatserna via en Google-annons. Dessa kakor förlorar sin giltighet efter 30 dagar och används inte för personlig identifiering. Varje Ads-användare får en annan cookie. Cookies kan inte spåras via Ads användarwebbplatser. Informationen som erhålls från konverteringskakan används för att generera omvandlingsstatistik för Ads-användare. Annonsörer får emellertid inte information som personligen identifierar kunder. Mer information om integritet hos Google finns på https://www.google.com/policies/?hl=sv. Användare kan också Google-annonser helt eller delvis enligt klara https://privacy.google.com/?hl=de#google-experience eller motsäger (opt-out utföra).

Google Analytics

Rabattkalas använder Google Analytics, en webbanalys av Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Analytics använder cookies som tillåter en analys av användarnas användning av webbplatsen. Informationen som genereras av cookien om din användning av denna webbplats (inklusive din IP-adress) överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Spara hjälte IP anonymisering genom att komplettera koden "gat._anonymizeIp ();" aktiverat på webbsidorna så att din IP-adress från Google inom medlemsländerna i EU och andra parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet är tidigare klippa ( så kallad IP-maskering). Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att skickas till en Google-server i USA och förkortas där. På vegna av Rabattkalas använder Google denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om Sparcher-webbplatsaktivitet och att tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning.

Google kan också överföra denna information till tredje part om det krävs enligt lag eller så långt som tredje part behandlar dessa uppgifter på uppdrag av Google. Information som Google mottar som en del av intressebaserad annonsering och leverantörer från tredje part (t.ex. demografi, kön och intressen) kan inkluderas i cookieinformation.

Google erbjuder en förlängning för webbläsare (tillägg) som kan hindra insamling av data från Google Analytics och bearbetning av dessa data av Google. Tillägget kan laddas ner och installeras på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout på egen risk. Mer information finns på https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sv (allmän information om Google Analytics och integritet).

Mer information om integritet hos Google finns på https://www.google.com/policies/?hl=sv. Användare kan också inaktivera eller avaktivera Google Ads helt eller delvis på https://www.google.com/settings/ads.

Vår webbplats använder även Google Optimize. Google Optimize analyserar användningen av olika variationer på vår webbplats och hjälper oss att förbättra användbarheten enligt användarnas beteende på webbplatsen. Google Optimize är ett verktyg integrerat med Google Analytics.

Consentmanager.net

Vi har integrerat samtyckehanteringsverktyget" consentmanager "(www.consentmanager.net) från Jaohawi AB (Håltgelvågen 1b, 72348 Västerås, Sverige, info@consentmanager.net) på vår webbplats för att få samtycke för databehandling eller Fråga efter användning av kakor eller jämförbara funktioner. Med hjälp av "consentmanager" har du möjlighet att ge ditt samtycke till vissa funktioner på vår webbplats, t.ex. för att integrera externa element, integrera streaminginnehåll, statistisk analys, intervallmätning och personlig annonsering Du kan använda "tillståndshanterare" för att bevilja eller avvisa ditt samtycke för alla funktioner eller för att bevilja ditt samtycke för enskilda ändamål eller enskilda funktioner. Du kan också ändra de inställningar du har gjort efteråt. Syftet med att integrera "samtyckehanteraren" är det, användarna av vår webbplats beslutet g om de ovannämnda sakerna och att erbjuda möjlighet att ändra inställningar som redan har gjorts som en del av den fortsatta användningen av vår webbplats. Under användningen av "samtyckehanteraren" behandlas personuppgifter och information om slutanordningarna som används, t.ex. IP-adressen.

Den rättsliga grunden för behandlingen är artikel 6 paragraf 1 S. 1 lit. c) i samband med Artikel 6 stycke 3 mening 1 lit. a) i samband med Artikel 7 paragraf 1 GDPR och alternativt upplyst f). Genom att behandla uppgifterna hjälper vi våra kunder (enligt GDPR, den ansvariga personen) i att uppfylla sina juridiska skyldigheter (t.ex. skyldighet att tillhandahålla bevis). Våra legitima intressen för bearbetning ligger i lagring av användarinställningar och preferenser när det gäller användning av kakor och andra funktioner. "Samtalshanteraren" sparar dina data så länge dina användarinställningar är aktiva. Två år efter att användarinställningarna har gjorts kommer användaren att bli ombedd att samtycka igen. Användarinställningarna sparas sedan igen för denna period.

Du kan invända mot behandlingen. Du har rätt att invända av skäl som härrör från din specifika situation. För att invända, skicka ett e-postmeddelande till info@consentmanager.net.

Marknadsföring av Rabattkalas

Denna webbplats marknadsförde listade dotterbolag och är ersättning baserad på framgång. Mätningen av framgången sker pseudonymiserad med hjälp av cookies. Information samlas in om aktiviteterna hos användaren av vårt online-erbjudande och de annonseringspartner som besöktes där (till exempel klickade bannerannonser, inköp etc.). All använddata lagras med hjälp av en pseudonym så att personlig identifiering utesluts. Uppgiftsleverantörerna ansvarar för de listade leverantörerna eller deras marknadsföringsnät.

Inställningen av cookies kan förhindras i webbläsarinställningarna som nämnts ovan. Du kan inaktivera användningen av cookies från tredje part genom att besöka deaktiveringssidan för nätverksannonsering på http://www.networkadvertising.org/choices/ och genomföra den borttagningsinformation som anges där.

9. Plug-ins (fler integrerade leverantörer)

Rabattkalas integrerar också andra tjänsteleverantörer, som laddas omedelbart när relevant webbplats hämtas.

Google Maps

Vi använder Google Maps för att visa kartor. Integrationen kräver att Google kan uppfatta användarnas IP-adress. IP-adressen krävs för att skicka innehållet till användarens webbläsare. Observera att Google har sin egen integritetspolicy som är oberoende av oss. Vänligen kontrollera Googles integritetspolicy innan du använder vår webbplats på www.google.com/intl/sv/policies/privacy/. Google Maps bygger på Java Script-kod, så du kan förhindra det helt genom att inaktivera Java Script i webbläsarens inställningar eller genom att installera en Java Script Blocker. Observera att vår webbplats kanske inte visas korrekt.

Surveymonkey

När du besöker vår webbplats kan du bli ombedd att betygsätta recensioner. Detta görs med separata fönster (PopUps). Deltagande i utvärderingen är alltid frivillig. Plattformarna tar inte emot personuppgifter från oss om inget annat anges. Vi använder SurveyMonkey-tjänsten från SurveyMonkey Europe UC, 2: a våningen, 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Dublin, Irland. När du använder tjänsten kan data också överföras till USA. Tjänsteleverantörens integritetspolicy gäller: https://www.surveymonkey.de/mp/legal/privacy-policy/

10. Nyhetsbrev

Du får möjlighet att prenumerera på ett gratis nyhetsbrev. Vid anmälan av nyhetsbrevet skickas dessa uppgifter till oss:

1. E-postadress enligt angiven

2. IP-adressen till den uppringande datorn

3. Datum och tid för registrering

4. Ingångssida (t.ex. relevant leverantör)

För bearbetning av uppgifterna erhålls ditt samtycke under registreringsprocessen och hänvisas till denna sekretesspolicy. Du kommer först att få ett e-mail för att bekräfta din registrering (så kallat dubbel inloggningsförfarande).

Observera att vi mäter användningen av nyhetsbrevet. För utvärderingen innehåller de skickade e-postmeddelandena så kallade webbbeacons eller tracking pixels, vilket representerar en pixelbildfiler som finns lagrade på vår hemsida. För utvärderingen länkar vi data och webbbeacons med din e-postadress och ett individuellt ID. Även i nyhetsbrevet finns länkar med ID. Med de erhållna uppgifterna skapar vi en användarprofil för att skräddarsy nyhetsbrevet till dina enskilda intressen. Här samlar vi när du läser vårt nyhetsbrev, vilka länkar du klickar på detta och avsluta dina personliga intressen. Vi länkar dessa data med dina handlingar på vår hemsida.

Det sker inom ramen för databehandling för att skicka nyhetsbrev ingen överföring av data till tredje part för sina egna syften.

Vi använder Mandrill Inc., 512 Medel Street, Sweet, 404, Atlanta, GA 30318, USA, ett dotterbolag till Rocket Science Group, LLC d / b / a MailChimp LLC för att skicka nyhetsbrevet till tjänsteleverantören. Mandrill hanterar e-post från nyhetsbrevmottagare och kunder och organiserar bearbetningen. Mandrill behandlar kommunikationens innehåll och teknik samt användningsmätningen av e-postmeddelandet. Detta görs som en del av orderbehandlingen och på lämplig nivå av dataskydd (se ovan för EU-US Privacy Shield). För mer information om databehandling av Mandrill i sekretesspolicyn i https://mailchimp.com/legal/privacy.

11. Kontaktformulär och e-postkontakt

På vår hemsida finns en kontaktformulär, som kan användas för elektronisk kontakt. I det här fallet sänds de data som matas in i ingångsmasken och enhetens IP-adress samt tiden till oss och lagras. Alternativt är kontakt via den angivna e-postadressen möjlig. I det här fallet sparas användarens personuppgifter som skickas via e-post.

I detta sammanhang finns det ingen information om uppgifterna till tredje part för egen behandling. Data används exklusivt för att behandla konversationen.

12. Lagringsvaraktighet

Vi lagrar endast personuppgifter så länge vi har rätt att göra det och bearbetningsändamålet elimineras inte. För varaktigheten av lagring av personuppgifter gäller respektive lagstadgad kvarhållningsperiod. Efter tidsfristen kommer motsvarande uppgifter att raderas rutinmässigt, om de inte längre är skyldiga att uppfylla kontraktet eller att inleda ett kontrakt.

13. Kontaktuppgifter och dina rättigheter som berörd person

Om du har några frågor eller förslag angående dataskydd eller verkställighet av dina rättigheter som en drabbad person, vänligen kontakta vår dataskyddspersonal när som helst:
Webgears GmbH Am Garnmarkt 4 6840 Götzis, Austria

E-post: privacy@sparheld.de

Information och korrigering

Du kan kontakta oss när som helst utan kostnad information om huruvida personuppgifter behandlas om dig hos oss och specifikt vilka data som lagras om dem och be om en kopia av lagrade data. Du kan också korrigera och slutföra felaktiga data.

Radering, begränsning och rätt att glömma

Du kan begära att du raderar och begränsar dina personuppgifter. Observera att det finns z. Till exempel finns det lagliga krav på lagring av betalda kontrakt och därför får vi inte ta bort dina uppgifter helt och hållet. I det här fallet kommer dina uppgifter att markeras i syfte att begränsa den framtida behandlingen.

Dataportabilitet

I förekommande fall, har du också rätt att personuppgifter ska överföras på ett strukturerat, konsekvent och maskinläsbart format till dig eller någon annan ansvarig om behandlingen på samtycke eller ett kontrakt bygger och utförs med hjälp av automatiserade metoder. Detta gäller emellertid inte om behandlingen inte är nödvändig för utförandet av en uppgift av allmänt intresse eller vid utövande av offentlig myndighet som delegeras till kontrollanten. Du har också rätt att få, att personuppgifter överförs direkt från en laddning till en annan laddning, om det är tekniskt möjligt och förutsatt därifrån rättigheter och friheter påverkas.

Återkallande / Opposition

Ditt inlagda samtycke kan användas när som helst med verkan för framtiden under. o. g. Återkalla kontaktadress. Specifikt kan du när som helst invända mot användningen av din e-postadress för att nyhetsbrevet sändning vid privacy@sparheld.de eller Webgears GmbH Am Garnmarkt 4 6840 Götzis, Austria, med verkan för framtiden utan behov av andra än kostnaderna överförings för basräntor uppstår.

Du har också rätt skäl till följd av din situation som helst för behandling av personuppgifter som rör dig, vilket beror på ett legitimt eller allmänt intresse, i motsats under. o. g. Infoga kontaktadress. Detta gäller också för profilering baserat på dessa bestämmelser. Vi behöver inte längre behandla personuppgifter i händelse av motsägelse, om vi inte kan bevisa avgörande och berättigade skäl för bearbetning, uppväger intressen, rättigheter och friheter den registrerades eller behandlingen är att fastslå, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Om vi behandlar personuppgifter för att driva direktreklam har du rätt att när som helst göra invändningar mot behandlingen av personuppgifter i syfte att annonsera sådan information under. o. g. Infoga kontaktadress. Detta gäller även för profilering, såvitt det är kopplat till sådan direktpost. De har också rätt, av skäl som härrör från din situation, gjort mot dig bekymrad behandling för att vetenskapligt med oss eller historiska forskningsändamål eller för statistiska ändamål personuppgifter, att överklaga, såvida inte sådan behandling är nödvändigt för att uppfylla en uppgift av allmänt intresse.

Klagomål
Du har också rätt att överklaga till den behöriga tillsynsmyndigheten samt möjligheten att söka rättsmedel. Tillsynsmyndigheten som klagomålet ingavs informera den klagande om status och resultat överklagandet bland annat möjligheten att en rättslig prövning.

Existensen av automatiserat beslutsfattande

Vi avstår från automatisk beslutsfattande eller profilering.

Uppdatering av sekretesspolicyen

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna sekretesspolicy från tid till annan. Den nuvarande versionen är tillgänglig från vår app. Om en ändring väsentligt begränsar de registrerade användarnas rättigheter, meddelar vi dem. Dessutom är den nuvarande tillgängliga sekretesspolicyen giltig för våra användare.